Klasa 7 szkoły podstawowej

 1. Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych znanych z życia codziennego.
 2. Mieszaniny substancji i ich rozdzielanie.
 3. Zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne.
 4. Pierwiastki i związki chemiczne; symbole pierwiastków.
 5. Podział pierwiastków na metale i niemetale.
 6. Właściwości metali i niemetali.
 7. Stopy. Praktyczne zastosowanie metali, stopów i niemetali.
 8. Korozja i sposoby ochrony przed korozją metali.
 9. Mieszanina a związek chemiczny.
 10. Podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne.
 11. Obliczenia z wykorzystaniem pojęć: objętość, masa i gęstość.

Klasa 8 szkoły podstawowej

Zakres tematyczny klasy VII oraz:

 1. Atomy i cząsteczki.
 2. Budowa atomów, izotopy.
 3. Cząstki elementarne i ich właściwości.
 4. Zjawisko promieniotwórczości i jego praktyczne wykorzystanie.
 5. Zależność między budowa atomu pierwiastka, a jego położeniem w układzie okresowym.
 6. Podstawowe wiadomości o układzie okresowym pierwiastków, odczytywanie informacji z układu.
 7. Wartościowość pierwiastka, określanie wartościowości pierwiastków grupy 1, 2 oraz 13-17.
 8. Cząsteczki związku chemicznego i pierwiastka.
 9. Wzory strukturalne (kreskowe) i sumaryczne.
 10. Nazewnictwo prostych związków chemicznych.
 11. Rodzaje wiązań chemicznych.
 12. Związki jonowe i kowalencyjne.
 13. Jony metali i niemetali.
 14. Masa atomowa i cząsteczkowa; atomowa jednostka masy.
 15. Prawo zachowania masy.
 16. Prawo stałości składu związku chemicznego.
 17. Równania reakcji chemicznych.
 18. Obliczenia stechiometryczne.
 19. Rodzaje reakcji chemicznych.
 20. Wpływ katalizatora na przebieg reakcji chemicznej.
 21. Powietrze, jego skład i właściwości.
 22. Właściwości azotu.
 23. Właściwości i znaczenie tlenu w przyrodzie.
 24. Ozon i dziura ozonowa.
 25. Właściwości tlenku węgla (IV).
 26. Zastosowanie praktyczne i rola dwutlenku węgla w przyrodzie.
 27. Właściwości i praktyczne zastosowanie wodoru.
 28. Związki wodoru z niemetalami.
 29. Gazy szlachetne i ich zastosowanie praktyczne.
 30. Efekt cieplarniany i przyczyny globalnego ocieplenia klimatu.
 31. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami.
 32. Woda i roztwory wodne.
 33. Właściwości wody.
 34. Stężenie procentowe roztworu, zmiana stężenia i mieszanie roztworów.
 35. Rodzaje roztworów; rozpuszczalność substancji w wodzie.
 36. Tlenki metali i niemetali.
 37. Elektrolity i nieelektrolity.
 38. Wodorotlenki i zasady.
 39. Właściwości i zastosowanie wodorotlenku sodu, potasu i wapnia.
 40. Wodorotlenki i zasady wokół nas.
 41. Otrzymywanie zasad i wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie.
 42. Dysocjacja elektrolityczna kwasów i zasad.
 43. Tlenki kwasowe i zasadowe.
 44. Kwasy tlenowe i beztlenowe.
 45. Otrzymywanie i właściwości podstawowych kwasów.
 46. Kwasy w naszym otoczeniu.
 47. Dysocjacja elektrolityczna kwasów.
 48. Kwasy mocne i słabe.
 49. Powstawanie kwaśnych opadów i ich skutki.
 50. Roztwory kwaśne i zasadowe; skala pH, zastosowanie wskaźników: papierek wskaźnikowy uniwersalny, fenoloftaleina, oranż metylowy.
 51. Najwybitniejsi uczeni w badaniach chemicznych.

Klasa 3 gimnazjum

Zakres tematyczny klasy VII i VIII oraz:

 1. Sole, budowa cząsteczek, wzory kreskowe i sumaryczne. Nazewnictwo soli.
 2. Otrzymywanie soli. Reakcja zobojętniania.
 3. Reakcje strąceniowe.
 4. Właściwości i zastosowanie soli.
 5. Dysocjacja elektrolityczna soli, sole rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie.
 6. Reakcje metali z kwasami.
 7. Występowanie węgla w przyrodzie.
 8. Odmiany alotropowe węgla.
 9. Naturalne źródła węglowodorów (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny).
 10. Węglowodory nasycone i ich szereg homologiczny.
 11. Właściwości i zastosowanie alkanów; związek między długością łańcucha węglowego a właściwościami fizycznymi alkanów.
 12. Szereg homologiczny alkenów i alkinów.
 13. Właściwości etylenu i acetylenu.
 14. Reakcje utleniania-redukcji.
 15. Promieniotwórczość i przemiany promieniotwórcze.
 16. Hydroliza soli.
 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2019 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności