strona glowna


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:

Ksiazka

Szanowni Państwo,
Informujemy, że wyniki konkursu Ogólnopolskie Dyktando Szkolne 2019 zostały wysłane do wszystkich zgłoszonych szkół.

 

Szanowni Nauczyciele!

Centrum Edukacji Szkolnej ogłasza Ogólnopolskie Dyktando Szkolne. Dyktando skierowane jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Test zostanie przeprowadzony w Państwa szkołach na podstawie przesłanych gotowych materiałów konkursowych. Przewidywany termin przeprowadzenia dyktanda to:

 • 13-05-2019 r. (poniedziałek)

Godzina przeprowadzenia testu sprawdzającego zostanie ustalona przez Szkolnego Organizatora Dyktanda powołanego w każdej ze zgłoszonych szkół.

Zainteresowane szkoły mogą zgłaszać uczestnictwo swoich uczniów do dnia 24-04-2019 r. wybierając jeden ze sposobów:

 • Wypełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej znajdującej się na specjalnej stronie konkursowej ZGŁOSZENIE,
 • Wypełnienie karty zgłoszeniowej i wysłanie jej faxem pod numer 22 509-80-41
 • Przekazanie danych telefonicznie dzwoniąc pod numer 22 509-80-40
 • Wypełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej pocztą na adres:Centrum Edukacji Szkolnej; ul. Sęczkowa 90; 03-986 Warszawa z dopiskiem "Dyktando Szkolne"

Warunkiem przystąpienia szkoły do dyktanda jest zgłoszenie minimum 5 uczestników.

Ogólnopolskie Dyktando Szkolne zostanie zorganizowane dla trzech grup wiekowych tj. dla edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III), dla szkoły podstawowej (klasy IV-VI) oraz dla szkoły podstawowej (klasy VII-VIII) i uczniów gimnazjów (klasa III). Każdy test składać się będzie z dwóch części:

 • Część I – Zadania ortograficzne – 10 pytań testowych z podanymi 4 odpowiedziami, z których co najmniej jedna będzie prawidłowa,
 • Część II – Dyktando – tekst z 30 lukami (z 20 dla edukacji wczesnoszkolnej), które należy uzupełnić jedną z dwóch zaproponowanych liter.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uznania, a nauczyciele dyplomy poświadczające współorganizowanie ogólnopolskiego, ponadprogramowego dyktanda. Najlepsi w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają dyplomy grawerowane, laureata i wyróżnienia oraz nagrody książkowe.

Każdy uczestnik wnosi wpisowe na rzecz Rady Rodziców w wysokości 9,00 zł. Szkolny Organizator Dyktanda wpłaca z zebranych pieniędzy po:

 • 8,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do dyktanda od 5 do 29 uczestników,
 • 8,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do dyktanda od 30 do 49 uczestników,
 • 7,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do dyktanda od 50 do 79 uczestników,
 • 7,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do dyktanda powyżej 80 uczestników.

Wpłaty za faktyczną liczbę osób startujących w konkursie należy dokonać do 14-05-2019  r. na konto:

CENTRUM EDUKACJI SZKOLNEJ
ul. Sęczkowa 90; 03-986 Warszawa
45 1140 2017 0000 4102 1008 0226

CSE logo